Norrstrands förskola

Om oss

På Norrstrands förskola jobbar vi utifrån våra tre ledord - omsorg, lek och tillgänglig lärmiljö.

Förskolans utbildning ska präglas av omsorg och har en viktig roll i att bidra till att lägga grunden till barnens trygghet och självkänsla. Omsorg ska tillsammans med utveckling och lärande bilda en helhet. Omsorgen kan ses som ett slags verktyg som gör att man plockar upp signaler från barnen; en förmåga att se och tona in barnens behov. Det har att göra med hur vi förhåller oss till varandra och hur vi visar omtanke för varandra i vårt praktiska vardagsliv. Studier visar att omsorg är en förutsättning för undervisning och lärande.

Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Förskolans utbildning ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Enligt FN:s barnkonvention som blev lag i januari 2020 har alla barn rätt till lek. Barnen ska ges förutsättningar både för lek som de själva tar initiativ till samt lek som pedagoger introducerar. Leken ska ha en central plats i förskolans utbildning.

Lärmiljön i förskolan ska vara tillgänglig för alla barn samt inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas. Arbetslaget och rektor ska verka för att det ska vara en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande med tillgång till såväl digitala som andra läroverktyg. Tillgänglighet innebär att alla har rätt till fungerande utbildning oavsett funktionsförmåga.                                                                                            

På Norrstrands förskola använder oss ofta av vår närmiljö med Svinbäcksskogen och olika lekparker som finns att utforska. Vi arbetar tillsammans över avdelningsgränserna för alla barns bästa samt för att bygga upp en miljö och skapa relationer där alla är lika mycket värda och alla blir lyssnade på.

Uppdaterad den