Råtorps förskola

Råtorps förskola

Välkommen till Råtorps förskola som ligger på bostadsområdet Råtorp.

Vårt mål är att ge ditt barn en bra start på livet och skoltiden. 

Här finns tre avdelningar, en åldersblandad avdelning 1-5 år, en yngreavdelning 1-3 år och en äldreavdelning 3-5 år. Ekorren, Kotten och Tallen.

"Vi är alla kompetenta, solidariska och unika medmänniskor
och tillsammans skapar vi en hållbar framtid!"

Uppdaterad den