Rudsängens förskola

Rudsängens förskola

Rudsängens förskola är en nybyggd förskola med stora ytor för barnen att vistas på. Den är byggd i två plan med 8 avdelningar.

På vår gård bjuds barnen på miljöer som lockar till lek, lärande och fysisk aktivitet. Vi har nära till skogen som används som ytterligare ett pedagogiskt uterum. Vi använder lärmiljön som ett aktivt verktyg. Det är enligt oss ovärderligt för att skapa en likvärdig förskola. En lärmiljö kan skapa demokratiska möten mellan barn, väcka nyfikenhet och förundran, något vi ständigt eftersträvar. Språket löper som en röd tråd i alla aktiviteter. Språk och kommunikation är grunden för allt lärande.

Viktiga värdeord på vår förskola är bemötande, trygghet, glädje och att förskolan ska vara en demokratisk mötesplats. Detta genomsyrar vår vardag liksom våra lokala styrdokument.

Uppdaterad den