Rudsdalens förskola

Utanför Rudsdalens förskola

Rudsdalens förskola ligger mitt i Ruds bostadsområde, nära till grönområde och natur. Rudsdalen är en mångkulturell förskola med verksamhet som utgår från barnens intressen och behov.

Förskolan bidrar till att stärka flickors och pojkars självkänsla och tillit till sin egen förmåga, med rika erfarenheter av att utvecklas i samspel med andra barn. En förutsättning är att barnen känner sig trygga och har tillit till de vuxna. Omsorgen har därför en grundläggande betydelse i förskolans pedagogiska verksamhet. Omsorg och lärande bildar en oskiljaktig helhet.

Uppdaterad den