Rudsskogens förskola

Lekpark med Rudskogens förskola i bakgrunden

Välkommen till Rudsskogens förskola. I en positiv anda i en vacker miljö och med skogen som närmsta granne arbetar vi på Rudsskogen utifrån ett kreativt arbetssätt. På Rudsskogen är alla barn allas ansvar. Vi strävar efter att alla barn ska bli sedda för den de är och bemötta efter sina individuella behov. Vårt mål är att ge ert barn en bra start i livet, god utveckling i förskolan och förbereda inför kommande skoltid. Trygghet är grunden för allt lärande.  

Uppdaterad den