Södra Råtorps förskola

Barn- och föräldrainflytande

För oss är det viktigt att lyssna till vad du och ditt barn tycker om förskolan. Vi har samtal med alla barn och vi träffar er föräldrar vid utvecklingssamtal och andra tillfällen. Då vill vi gärna att ni berättar vad ni tycker och vill.
Vi bjuder också in till föräldraråd där alla har möjlighet att påverka verksamheten hos oss.

Vi ser gärna att du som förälder tar kontakt med oss och kommer med synpunkter på vår verksamhet. Vi strävar ständigt efter att utveckla och förbättra vår verksamhet och då är dina åsikter mycket viktiga. Ta gärna kontakt direkt med den pedagog som har ansvaret för just ditt barn.

En positiv utveckling för ditt barn förutsätter goda möjligheter för dig som förälder att föra fram klagomål. Vårt mål är att ni alla skall känna att all personal snabbt och konstruktivt tar hand om ditt klagomål och därför är det viktigt att ni alla vet vart ni ska vända er.

Länk till Karlstads kommuns Klagomålsrutin

Uppdaterad den