Hoppa till huvudinnehållet (tryck enter)

Millimina

På Millimina jobbar vi framför allt med trygghet, glädje, bemötande och att bry sig om varandra

På Millimina arbetar Malin Lundgren, Malin Svensson, Lena Johanssson, Susanna Tildeberg och Anna Axelsson.

Vi strävar efter att alla ska må bra och känna sig välkomna hos oss, såväl barn som vuxna. Genom att arbeta med barnens intressen just här och nu lägger vi grunden till att alla barn känner sig delaktiga och förstådda i sin egen vardag och verklighet. Att stärka barnens självkänsla och självförtroende för att på så sätt ge dem känslan av att vara värdefull och en viktig del av gruppen är ett av våra främsta mål. Vi värdesätter stunden som är här och nu och ger barnen tid att prova, försöka, undersöka och utvecklas.

Vår strävan är att lyssna på vad varje barn säger och visar, vill och kan och utifrån detta planerar vi vår verksamhet.

En viktig del i Milliminas verksamhet är språket och den viktiga träningen innan språket kommer. Genom arbetet med Babblarna som språkträning samt arbete med tecken som stöd får barnen en stadig grund i sin språkutveckling. I vår verksamhet arbetar vi med tecken som stöd som en naturlig del för att ge barnen ett uttryck innan det verbala språket kommer och göra sig förstådda tydligare.

 

Uppdaterad den