Norrskenet

Välkomna till Norrskenet! Norrskenet är en avdelning med barn i åldrarna 3-5 år och vi som jobbar här är förskollärarna Anette Wagnsson, Carin Kloow samt Lena Högberg. 

Vårt arbetssätt innefattar att vara medforskande, nyfikna och inlyssnande pedagoger som tillsammans med barnen lär och erövrar ny kunskap. Vår ambition är att alla barn och pedagoger trivs och har roliga lärorika dagar tillsammans. 

Vi strävar alltid efter att erbjuda en utbildning där vi kan skapa goda förutsättningar för barns lärande och utveckling. Viktiga byggstenar i detta arbete är trygghet, respektfullt bemötande samt tilltro till barnens egna förmågor. 

För att skapa gynnsamma förutsättningar för barnens lärande och utveckling delar vi in barngruppen i mindre grupper under dagen samt ägnar mycket tid till värdegrundsarbete och lärande får hållbar utveckling, LHU.  Vi använder oss av bilder, litteratur, sånger, ramsor, tecken som stöd, massagesagor samt drama och handdockor. I vår planerade undervisning utifrån LHU erbjuder vi tillfällen för återhämtning, rörelse och pratar om vad kroppen och vår miljö mår bra av. 

Kanin och Igelkott, som är goda vänner till oss, kommer med olika dilemman till barngruppen som de vill ha hjälpa att lösa. Barnen deltar aktivt och kommer med förslag på hur Kanin och Igelkott kan samspela vilket i sin tur leder till att barnen lär och utvecklas och får verktyg i det sociala samspelet. Genom att tro på barnens förmågor stärker vi barnens tilltro till sina egna förmågor. Exempel på situationer där vi tränar förmågor är vid hallsituationen där vi uppmuntrar barnen att försöka själva samt vid matsituationen där vi nu har buffé och barnen själva tar den mat de vill ha. 

Vi använder oss mycket av vår närmiljö och bedriver undervisning både inomhus och utomhus. Just nu i pandemitider är vi större delen av tiden utomhus och har skapat många lärmiljöer ute.  

Uppdaterad den