Välkomna till Regnbågen!

Hos oss vill vi att alla ska känna sig välkomna. Ett positivt, tillåtande och förtroendegivande bemötande är viktigt för oss. Vi tror på barns förmåga och ger utrymme att pröva, lära och ta ansvar på vägen mot självständighet. Barnens tankar och åsikter formar vår utbildning och undervisning.

Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, bland annat med bildstöd som ett verktyg för att hjälpa barnen förstå vad som ska hända under dagen; hur, när och med vem.

En stor del av vår utbildning bedrivs utomhus där vi erbjuder en miljö som uppmuntrar till rörelse. På förskolan finns även lugna zoner med läsning, skapande, bygg och konstruktion. Vi tillbringar en stor del av utbildningen i skogen, som ligger precis bredvid vår fina förskola.

Uppdaterad den