Stjärnfallet

På Stjärnfallet arbetar vi för att stärka barnens självkänsla, självförtroende och tilltro till sin egen förmåga. Barnen kan väldigt mycket om vi ger dem tid och låter dem försöka. Vi utformar lärmiljöerna för att ge barnen möjligheter att vara trygga, kompetenta och göra självständiga val.

Enligt förskolans läroplan (Lpfö18) ska vi i arbetslaget verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande. 

Vi utgår från förskolans läroplan (Lpfö18) 

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande, 
  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra, barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde, 
  • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar 

Barnens lärande kan bli mångsidigt och samman­hängande om arbetssätten varierar och miljön är utmanande och stimulerande, samt lockar till lek och aktivitet. Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer. 

Uppdaterad den