Västerstrands förskola

Om oss

Förskolan har ett lekpedagogiskt arbetssätt med ett medvetet jämställdhetsperspektiv. Det innebär att vi erbjuder dig och ditt barn en verksamhet där leken är en viktig ingrediens i vardagen. Tillsammans med barnen bygger vi upp lekvärldar där vuxna inspirerar barnen genom att gestalta olika händelser och berättelser. I leken skapas en gemenskap där var och en kan vara med på sina villkor och delta utifrån sina förutsättningar. Leken stimulerar barnens fantasi och nyfikenhet, barnen får utveckla sina sinnen och erövra ny kunskap. Ett medvetet jämställdhetsperspektiv innebär att vi arbetar för att alla barn ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett kön och vi bemöter barnen utifrån den de är.

Vi vill att våra barn skall " vilja, våga och kunna" delta i samhället både under tiden de finns hos oss och när de går vidare i livet. Vi värnar om gott bemötande och vill att alla ska känna sig välkomna!

Som förälder är du alltid välkommen att ta del av vår verksamhet. Det är tillsammans med dig vi kan skapa de bästa förutsättningarna för ditt barns utveckling.

Uppdaterad den