Fredricelunds förskola

Nya Fredricelund
Bild: Sweco

Den 4 april 2022 öppnar Fredricelunds förskola med fyra avdelningar och plats för 80 barn. 

Förskolan är en del i den nya byggnaden Fredricelund som också består av grundskola för 350 elever, familjecentral med med öppen förskola, barnavårdscentral och barnmorskemottagning samt bibliotek. Förskolan ligger i stadsdelen Våxnäs. 

Fredricelunds förskola får en helt ny utemiljö och i byggnaden kommer det också att byggas ett nytt storkök som ska producera måtilder både till Fredricelund och erbjuda utkörning till andra verksamheten. 

Läs mer om nya Fredricelund

Ansök om plats

Om förskolan

På Fredricelunds förskola får du som barn mötas av engagerade och kreativa pedagoger som erbjuder undervisning utifrån barnens intressen och behov och inom läroplanens intentioner och mål.  

Fredricelunds förskola är barnens arena där våra lärmiljöer, såväl inne som ute, är inspirerande, tillgängliga och flexibla. Barnen får möta material och lärmiljöer där de får vara skapande, aktiva och kreativa. Materialet är inspirerande, lärorikt och tillgängligt. I våra lärmiljöer finns många mötesplatser där leken och samspelet mellan barnen får gro och växa. 

Vi arbetar målstyrt med både planerad och spontan undervisning. Hos oss är leken ett redskap i undervisningen där pedagogerna är närvarande och guidar, stöttar, inspirerar och tillför material för att leken ska utvecklas och vara tillgänglig och rolig för alla barn. Undervisningen utgår från barnens egna intressen, erfarenheter och behov där de får fascineras, förundras och utveckla sina förmågor i att utforska, kommunicera och reflektera. 

Uppdaterad den