Fredricelunds förskola

Kontakta oss

Fredricelunds förskola
Tallåsvägen 2
653 45 Karlstad

Avdelningar

Alfen - yngreavdelning
070-020 53 41

Älvan - yngreavdelning
070-001 83 27

Trollet - äldreavdelning
054-540 32 06, 070-001 56 90

Jätten - äldreavdelning
054-540 32 14, 070-001 55 24

Uppdaterad den