Fullriggarens förskola

Fullriggarens förskola

”Utomhuspedagogik och naturupplevelser för alla barn!” 

Mitt emellan Pråmkanalen och Löfbergsskrapan ligger Fullriggarens förskola i ett av hyreshusen i Inre hamn. Förskolan har en utomhuspedagogisk inriktningvilket innebär att vi bedriver majoriteten av verksamheten utomhus med alla barn, året runt.Vår undervisning sker ute så väl som inne, vilket bidrar till fler möjligheter till utveckling och lärande.

Fullriggaren består av tre avdelningar:  

  • Najaden som är för våra allra yngsta barn 1-2 år 
  • Gladan för våra 3-4 åringar 
  • Vega Orange och Rosa för våra allra äldsta barn 4-6 år 

Najaden har tillgång till bussvagnar som möjliggör för gemensamma upptäckter och utforskande. Gladan använder sig utav busscyklar som gör det möjligt för dem att ta sig till olika platser runt om i Karlstad. Vega är vår mobila avdelning som bedriver sin verksamhet på vår förskolebuss, se mer om det i vår introduktionsfilm på Solsidan (länk till rundvandringen). 

Våra bussvagnar, busscyklar och vår specialinredda buss Vega är viktiga förutsättningar för den utomhuspedagogik vi bedriver. Med hjälp av dem kan vi förflytta oss ut i vårt närområde och utforska dess natur- och kulturliv. 

På bussen arbetar två pedagoger förskollärare tillsammans med en av våra busschaufförer Stefan eller Robert som turas om att köra bussen och fixa med maten. Bussen hämtar oss vid Fullriggarens förskola varje dag kl 9:00 och vi kommer tillbaka kl 15:00. Vi har lunch och mellanmål med oss på bussen som vi äter ute där det passar för dagen. Vinka gärna till oss om ni ser att vi kommer åkande! 

Att få en placering på Fullriggaren innebär att man blir en del av vår mobila förskola! 

Uppdaterad den