Karolina förskola

Karolina förskola

En modern stadsförskola på höjden med kultur inpå knuten. Här kan utforskande och lärande gå hand i hand i miljöer som är tillgängliga och hållbara. Att förskolan ligger så centralt underlättar för många barn, föräldrar och personal.

Förskolan ligger i Karolinen intill Våxnäsparken i stadsdelen Klara.

Uppdaterad den