Rödklöverns förskola

Förskolan Rödklövern

Välkommen till oss på Rödklöverns förskola där huset, gården och skogen samspelar genom årstidernas skiftningar!

Rödklöverns förskola ligger i stadsdelen Jakobsberg och startade augusti 2021.

Förskolan består av 5 hemvister, en matsal, torg, en stor ateljé och ett stort tillagningskök. Förskolan ligger intill Jakobsbergsskogen och både byggnaden och utemiljön inspireras av naturen med byggnation i trä, sedumtak och lekutrustning i trä.

Uppdaterad den