Förskola och familjedaghem

Fristående förskolor

De fristående förskolorna och den fristående pedagogiska omsorgen drivs främst av föräldra- och personalkooperativ men också av föreningar och aktiebolag.

Kommunen har tillsynsskyldighet över de fristående förskolorna och den fristående pedagogiska omsorgen och betalar ut samma ekonomiska ersättning som till den kommunala verksamheten. Däremot bestämmer de själva vilken avgift föräldrarna ska betala.

De fristående verksamheterna har sina egna köer och du ansöker direkt till förskolan eller familjedaghemmet.

Starta fristående verksamhet

Här hittar du mer information om hur du gör för att starta fristående verksamhet

Uppdaterad den