Utvecklingsarbete i förskolan

SOFIA utvecklar stödet i förskolan

SOFIA-studien är ett forskningsprojekt som startade upp i Karlstads kommuns förskolor år 2010 för att ta reda på mer om barns utveckling. Resultaten ska ligga till grund för att utveckla det stöd som ges till barn i förskolan.

SOFIA-studien är en vetenskaplig studie av barns sociala, beteendemässiga och fysiska utveckling. SOFIA står för Social Och Fysisk utveckling, Insatser och Anpassning.

I Karlstads kommun har cirka 2000 barn följts sedan de var 3-5 år gamla. Barnen följs en gång per år i tre år – till att börja med. Den långsiktiga planen är att barnen ska följas ända upp i vuxen ålder.

Det långsiktiga målet med SOFIA-studien är att ge kunskap om barns utveckling som kan användas för att förbättra insatser och det praktiska arbetet med barn.

SOFIA-studien är ett samarbete mellan Karlstads kommun och forskare vid Karlstads och Örebro universitet.

Läs mer om SOFIA-studien

Uppdaterad den