Måltider

Klimatsmart Mat

Kampanjbild barn- och ungdomsförvaltningen
Lunch i skolrestaurangen

I augusti 2015 startade projektet Klimatsmart Mat, ett projekt som fokuserar på hållbarhetsfrågor kopplat till måltidsverksamheten. Projektet är ett förvaltningsövergripande projekt mellan barn-och ungdomsförvaltningen, gymnasieförvaltningen och miljöförvaltningen.

Projektet kommer att pågå fram till slutet av december 2018 och finansieras med medel från klimatkompensationskontot. Målet är att öka den klimatsmarta maten i kommunens förskolor, grundskolor och gymnasieskolor samt öka kunskapen om varför klimatsmart mat ska väljas.

Projektmålen utgår från de politiskt beslutade målen i Karlstads miljö- och klimatstrategi och är:

  • Öka andelen ekologiska inköp av livsmedel
  • Minska inköp och av kött och öka användningen av rotsaker och grönsaker
  • Minska matsvinnet
  • Minska andelen koldioxidutsläpp
  • Information och utbildning om nyttan med klimatsmarta val

Klimatsmart mat, vad betyder det?

Maten står för en stor del av vår miljöpåverkan, både i form av utsläpp av olika växthusgaser och spridning av kemikalier. I Karlstads kommun står mat som sektor för hela 19 % av kommunens totala klimatpåverkan.

I kommunens miljö-och klimatstrategi framgår det att Karlstads kommun ska minska andelen koldioxidutsläpp, samt att öka andelen ekologiska livsmedel till 35 % år 2015 och 50 % år 2020.

Att äta klimatsmart handlar generellt om att äta mer grönsaker och mindre kött, mer när- och säsongsodlat, mer ekologiskt och sist men inte minst att äta upp den mat vi faktiskt köper och tar till oss på tallriken. Klimatsmart mat innebär minskad klimatpåverkan, bättre hälsa och minskad risk för sjukdomar.

Vi satsar på ökade inköp av närodlat och ekologiskt genom att vi köper varor från bland andra Greeks handelsträdgård och Kils slakteri. Målsättningen är att våra inköp av ekologiska varor ska öka vilket ger positiva effekter för både miljö, klimat och hälsa. En del i detta är att planera matsedlarna så att en större andel av råvarorna är klimatsmarta.

På gång i projektet

One planet plate

Karlstads kommuns skolor är först i landet med Världsnaturfondens nya klimatsmarta matkoncept One Planet Plate. One Planet Plate är en guide och en märkning för de som vill servera hållbara måltider. Det unika med konceptet är fokuset på själva måltiden, alltså vad som ligger på tallriken, och att det finns tydliga krav för både klimat och biologisk mångfald. Karlstads kommuns skolor har valts ut och är först i Sverige med att testa One Planet Plate-måltider, ett sätt för våra elever att bli mer medvetna om hur maten vi äter påverkar klimatet. läs mer om konceptet här: wwf.se/oneplanetplate

Karlstad - årets hållbara skolmatskommun

 

"För en aldrig sinande energi, ett stort fokus, en hög ambitionsnivå och en gigantisk portion jävlar anamma" utnämndes Karlstad till årets hållbara skolmatskommun under 2017-års upplaga av White Guide Junior.

 

 

 

KRAV-certifiering

Nu har vi KRAV-certifierat flera av våra skolrestauranger och förskolor. Läs mer om certifieringen här

Under projektet genomförs inspirationsutbildningar i klimatsmart matlagning för skolkockarna.

Föreläsningar för elever och personal om nyttan av klimatsmarta val.

Inom ramen för projektet kommer också satsningar för att minska matsvinnet på skolorna att göras. Målsättningen är att skapa en förståelse kring hur mycket mat som slängs och vår förhoppning är att satsningen ska ge ett minskat svinn och därigenom minskad miljöpåverkan.

Läs mer om hur vi arbetar för att minska matsvinnet

Aktivitetsredovisning klimatsmart mat

Läs mer

Mer information om matsvinn på Naturvårdsverkets webbplats

Världsnaturfondens köttguide - kloka matval som tar hänsyn till naturen, klimatet och djurens välfärd

Naturskyddsföreningens tips för dig som vill leva miljösmart

Kontakt

Koststrateg

Linnea Olsson, linnea.olsson2@karlstad.se, 054-540 29 28

Projektledare Klimatsmart mat

Klara Perhamre, klara.perhamre@karlstad.se, 054 540 38 15

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den