Stöd i förskolan

Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de barn som behöver stöd har vi ett särskilt ansvar. Vanligtvis ges stödet i barnens ordinarie barngrupper och anpassas efter varje barns behov.

Förskolans pedagoger har tillgång till handledning och kompetensutveckling från verksamhetens specialpedagoger och Klaraborgs specialpedagogiska enhet. Barn med behov av särskilt stöd kan erbjudas olika tekniska hjälpmedel, individuell undervisning eller anpassningar av förskolemiljön.

Stöd ges även av barnhälsoteam, en samverkan mellan kommunens förskolor och socialtjänst samt landstingets barnavårdscentraler. För områdena Kronoparken, Rud och Färjestad finns också förskoleteamet Tummen som är en särskild stödresurs för föräldrar och pedagoger.

Förskolor med specialinriktning

Som gemensamma resurser finns två språkförskolor. Språkförskolorna tar emot barn från hela kommunen och finns på avdelningen Kristallen på Rudsängens förskola och på avdelningen Taltrasten på Tallåsens förskola. Här arbetar specialutbildade pedagoger tillsammans med logoped.

Ytterligare en gemensam resurs är förskoleavdelningen Akka som är anpassad för barn som behöver särskilt stöd. Akka finns på Karlavagnens förskola och där undervisar pedagogerna utifrån en pedagogik som är särskilt anpassad för barn med autism.

Karlavagnens förskola

Har du som förälder frågor om stöd i förskolan – kontakta rektor på förskolan där ditt barn har plats.

Uppdaterad den