Stöd i förskolan

Stöd i förskolan

Förskolan är en plats för alla barn, oavsett förutsättningar. För de barn som behöver stöd har vi ett särskilt ansvar. Vanligtvis ges stödet i barnens ordinarie barngrupper och anpassas efter varje barns behov.

Förskolans pedagoger har tillgång till handledning och kompetensutveckling från verksamhetens stödteam, Barn med behov av särskilt stöd kan erbjudas olika tekniska hjälpmedel, individuell undervisning eller anpassningar av förskolemiljön.

Stöd ges även av barnhälsoteam, en samverkan mellan kommunens förskolor och socialtjänst samt regionens barnavårdscentraler. För områdena Kronoparken, Rud, Färjestad och Våxnäs finns också förskoleteamet Tummen som är en särskild stödresurs för föräldrar.

Förskolor med specialinriktning

Språkförskolor

Som gemensamma resurser finns två språkförskolor. Språkförskolorna tar emot barn från hela kommunen och finns på avdelningen Kristallen på Rudsängens förskola och på avdelningen Taltrasten på Tallåsens förskola. En plats på språkförskola kan sökas först efter rekommendation från logopedenheten. Till våra förskolor finns en logopedresurs som jobbar handledande, utbildande och konsulterande till personalen. 

Folder om språkförskola

Ansök om plats på språkförskola

Särskild verksamhet för barn med behov av extraordinärt stöd

Ytterligare en gemensam resurs är den särskilda verksamhet som finns på Karolina förskola, avdelning Visten, som är anpassad för barn som har behov av extraordinärt stöd. Hit kan inte vårdnadshavare ansöka själv.

Har du som förälder frågor om stöd i förskolan kontaktar du rektor på förskolan där ditt barn har plats.

Uppdaterad den