Stöd i förskolan

Förskoleteamet Tummen

Tummen

Tummen vänder sig till föräldrar med barn i förskolan på Kronoparken, Rud och Färjestad eller som bor på dessa områden.

Förskoleteamet Tummen är ett tvärprofessionellt team som drivs i samverkan mellan Karlstads kommun och Region Värmland, där målet är att främja barns mående och utveckling. Målgruppen är föräldrar och deras barn i åldern 1–6 år som endera har kontakt med BVC på Kronoparken eller Rud, har sina barn inskrivna på förskolan i dessa stadsdelar eller är boende på Kronoparken, Rud eller Färjestad.

Exempel på vanliga funderingar

Som förälder hamnar man ibland i situationer där man kan behöva råd och stöd.

  • Hur ska jag göra när mitt barn blir arg, ledset eller får utbrott?
  • Hur ska jag få till rutiner som fungerar?
  • Hur ska jag förstå och tillgodose mitt barns behov?
  • Hur kan jag utveckla relationen till mitt barn?
  • Hur ska jag kunna tillgodose mitt barns behov av mat, sömn och gränssättning?
  • Hur ska jag / vi få till det dagliga livspusslet?

Vad kan Tummen erbjuda

Tummen erbjuder tidiga insatser för barnen och deras föräldrar i ett tvärprofessionellt sammanhang. Vi ger också handledning/konsultation till personal inom förskola och BVC. Teamet består av psykolog, socionom och specialpedagog.

Vi på Tummen kan också erbjuda olika föräldragrupper. Ett exempel på ett sådant program är ”vägledande samspel”. Detta program fokuserar på det positiva samspelet mellan barn och föräldrar. För att gå denna kurs behöver du som förälder inte ha något speciellt problem med ditt barn utan bara en önskan om att utveckla ditt föräldraskap. Kursen består av sju tillfällen och är kostnadsfri.

Tummen kan också ge er vägledning/stöttning i kontakten med andra verksamheter som rör er familj.

Välkomen att kontakta oss

Ni hittar oss på Sommargatan 110 i samma hus som BVC-Kronoparken på plan 2.

Ann Skoglund - socionom
E-post: ann.skoglund@karlstad.se
Telefon: 054-540 32 83

Eva-Lena Nordensson - socionom
E-post: eva-lena.nordensson@karlstad.se
Telefon: 054-540 85 62

Eva Krantz - socionom
E-post: eva.krantz@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 57 09

Randi Bräck Aldrin - Leg.psykolog
E-post: randi.brack.aldrin@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 57 20

Uppdaterad den