Stöd i förskolan

Centrala stödteamet

Centrala stödteamet förskola - buf

Från och med den 1 januari 2021 har förskolorna i Karlstad ett centralt stödteam.

Stödteamet består av specialpedagoger, språkpedagoger, en verksamhetsutvecklare inom det psykosociala perspektivet och psykolog. Stödteamets roll är att bidra till att de yngsta medborgarna får likvärdiga förutsättningar att lära, utvecklas och lyckas. Det centrala stödteamet arbetar på uppdrag av förskolans rektorer och erbjuder handledning, utbildning och kompetensutveckling till pedagoger och rektorer.

Vid ansökan om stödinsatser kontaktar rektorerna enhetschefen för det centrala stödteamet.

Kontaktuppgifter - centrala stödteamet

Uppdaterad den