Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Haldor - kommunikation mellan förskolan och hemmet

Profilbild förskola 11

Den 1 mars 2022 kommer du som vårdnadshavare att få information på ett nytt sätt från förskolan. Det kommer ske genom verktyget Haldor Education. I Haldor kan du som vårdnadshavare följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från förskolan och kommunicera med pedagog om ditt barns utveckling.

Med Haldor Education kan du som vårdnadshavare:

  • enkelt se vad som är aktuellt just nu, till exempelvis genom nyhetsinlägg eller planeringar
  • ta del av ditt barns dokumentation
  • skicka meddelanden till förskolan
  • översätta nyheter, meddelanden och planeringar till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa
  • logga in i Haldor via en app

Kommunikation enbart om kunskapsutvecklingen

Den kommunikation som du som vårdnadshavare gör via meddelandefunktionen i Haldor ska röra ditt barns kunskapsutveckling. Områden som rör hälsa och mående ska kommuniceras muntligt, antingen via telefonsamtal, fysiskt möte eller Teamsmöte. Det går även bra att kontakta ansvarig pedagog via meddelandefunktionen och be om att få boka ett möte. 

Frånvaroanmälan görs som tidigare

Frånvaroanmälan/sjukanmälan görs inte i Haldor utan på samma sätt som tidigare.  

Vart loggar du som vårdnadshavare in i Haldor?

Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in på, antingen via appen "Haldor Förälder" eller via en webbläsare på vh.haldor.segen via appen "Haldor Förälder" eller via en webbläsare på vh.haldor.se. Du loggar där in med mobilt bank-id. (Logga in med Freja fungerar inte).

För dig som inte kan logga in med e-legitimation, ta kontakt med Kontaktcenter som finns tillgängliga i bibliotekshuset eller på telefon, 054-540 00 00. 

App för dig som vårdnadshavare

Med appen "Haldor Förälder" kommer du att få tillgång till Haldor Education i mobilen och får där notiser om aktiviteter kopplat till ditt barn. Mobilappen finns både för Android och iOS. Sök på "Haldor" i App Store eller Google play för att ladda ner den. Haldor-appen kräver att du har en mobiltelefon med Android 5.0 eller senare alternativt iOS 11.0 eller senare.

Information på andra språk 

Nedan finns information om Haldor Education för förskolan översatt på åtta olika språk.

Engelska - Haldor.pdf
Arabiska - Haldor.pdf
Mandarin - Haldor.pdf
Persiska - Haldor.pdf
Sorani - Haldor.pdf
Thai - Haldor.pdf
Somaliska - Haldor.pdf
Kurmanji - Haldor.pdf


Förskolan - frågor och svar

Uppdaterad den