Förskola och familjedaghem

Kompetensutvecklingsdagar med reducerat öppethållande

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen ges möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren.

Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.

Rätt till alternativ omsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt. 

Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida. 

Kompetensutvecklingsdagar 2021/2022

Under läsåret 2021/2022 är kompetensutvecklingsdagarna med reducerat öppethållande gemensamma för alla kommunens förskolor.

Höstterminen 2021

  • 16 augusti (anmäl omsorgsbehov senast 2 augusti)
  • 20 september (anmäl omsorgsbehov senast 6 september)

Vårterminen 2022

  • 10 januari (anmäl omsorgsbehov senast 20 december)
  • 20 maj (anmäl omsorgsbehov senast 6 maj)

Uppdaterad den