Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Kompetensutvecklingsdagar med reducerat öppethållande

För att kunna utveckla verksamheten och erbjuda förskola av hög kvalitet behöver personalen få möjlighet till kompetensutveckling. Personalen har sammanlagt fyra kompetensutvecklingsdagar per år, två på hösten och två på våren.

Under dessa dagar har förskolorna reducerat öppethållande.

Rätt till alternativ omsorg

Under kompetensutvecklingsdagarna har du fortfarande rätt till omsorg
för ditt barn. Förskolan slås under dessa dagar ihop med andra förskolor i området. Det kan innebära att ditt barn träffar annan personal, andra barn och vistas i andra lokaler.

Anmäl behov

Om du behöver omsorg någon, eller några, av dessa dagar anmäler du det via mail till rektor på förskolan. Det är viktigt att du anmäler i tid så att den alternativa omsorgen hinner ordnas på ett bra sätt. 

Kontaktuppgifter till rektor finns på respektive förskolas sida. 

Kompetensutvecklingsdagar

Kompetensutvecklingsdagarna med reducerat öppethållande är gemensamma för alla kommunens förskolor under läsåret 2022/2023.

Under vårterminen 2024 beslutar varje rektor om datum för den ena dagen.  

2022/2023

Höstterminen 2022

  • 19 augusti (anmäl omsorgsbehov senast 5 augusti)
  • 23 september (anmäl omsorgsbehov senast 9 september)

Vårterminen 2023

  • 9 januari (anmäl omsorgsbehov senast 19 december)
  • 29 maj (anmäl omsorgsbehov senast 15 maj)

2023/2024

Höstterminen 2023

  • 4 september
  • 23 november

Vårterminen 2024

  • 20 maj
  • ytterligare en dag som varje förskola själv bestämmer datum för 

Uppdaterad den