Förskola och annan pedagogisk verksamhet

Omsorg på obekväm tid

Nattviolen är Karlstads kommuns avdelning för omsorg på obekväm tid och finns idag på Solängens förskola med adress Karmgatan 117 på Våxnäs. Nattviolen tar emot barn mellan 1-12 år som är folkbokförda i Karlstads kommun.

Omsorg på obekväm tid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning. Nattviolen omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader – placeringar görs i mån av plats. Barnet går under dagtid kvar på sin ordinarie förskola.

Regler och avgifter för omsorg på obekväm tid

Öppettider och praktisk information

Öppettider för Nattviolen är vardagar 13.30-08.30, helger 00.00-24.00. På midsommarafton, julafton och nyårsafton är Nattviolen stängd från 12.00 till 12.00 nästa dag.

Vårdnadshavare ansvarar för lämning och hämtning på Nattviolen samt transport mellan de olika verksamheterna som barnet går på. Lämning sker senast 19.15 på kvällen. Barn som inte ska övernatta, hämtas senast 22.00. Barn som övernattat hämtas på vardagar mellan 05.30 och 08.15.

Nattning av småbarn sker 19.00-19.30. Nattning av större barn sker 20.00-21.00. Kvällsmat serveras 18.00-18.30.

Frånvaro anmäls till Nattviolen på telefonnummer 054-540 32 04. Om frånvaroanmälan sker under obemannad tid talas meddelande in på telefonsvarare. Oanmäld frånvaro är grund för avstängning.

Ansökan och inskolning

Ansökan till Nattviolen görs via e-tjänsten för barnomsorg. Du behöver komplettera din ansökan med intyg från arbetsgivare eller studieanordnare. Din ansökan godkänns när intyg om arbete/studier lämnats till administratören och ditt barn placeras då i kö. Intyget skickas till Nattviolens administratör:

Barn- och ungdomsförvaltningen 
651 84 Karlstad

Intyg om arbete/studier vid obekväm tid

Eftersom verksamheten på Nattviolen är speciell är det viktigt med en bra inskolning. Du kommer att få information om hur inskolningen går till när du blir erbjuden plats. Räkna med en inskolningstid på cirka två veckor.

Uppsägning av plats

Uppsägning ska ha inkommit via e-tjänsten senast den 25:e för att gälla från och med nästkommande månad.

Kontakt

Nattviolen 054-540 32 04
Administratör 054-540 00 00

Uppdaterad den