Bedömning och betyg

Inför utvecklingssamtalet

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa läraren i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Vi förenklar utvecklingssamtalet

Från och med hösten 2015 kommer Karlstads skolor att använda Dexter planering och omdöme. Det innebär att elever och vårdnadshavare inte längre behöver förbereda utvecklingssamtalen genom att logga in i något system. Läraren kommer istället att informera om skolarbetet vid samtalet.

Som underlag för utvecklingssamtalet kommer skolverkets bedömningsmall att användas. Förändringen innebär en förenkling för vårdnadshavaren och minskar administrationen för läraren. 

Läs mer om utvecklingssamtalet

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den