Elevhälsa

Elevhälsoteam

Att trivas och må bra är viktigt för att orka och kunna prestera bra i skolan. Vi arbetar för att skolan ska vara en bra arbetsplats för alla elever.

Alla kommunala skolor har tillgång till ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamen utreder och ger stödinsatser. Om behov finns kan vi inom elevhälsan även hänvisa till andra resurser utanför skolan. I teamen ingår flera yrkeskompetenser.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterskan och skolläkaren följer elevernas hälsa och utveckling. Skolsköterskan erbjuder regelbundna hälsobesök, hälsosamtal, vaccinationer och enklare sjukvård till alla elever.

Specialpedagogisk kompetens

Lärare med specialpedagogisk kompetens fungerar som ett stöd för övriga pedagoger. De kan finnas med som ett stöd i klassen eller stötta enskild elev.

Skolkurator

Kuratorn kan du vända dig till i frågor som rör trivsel, relationer och arbetsmiljön i skolan. Skolkuratorn kan även ge råd och stöd vid problem i den sociala situationen utanför skolan.

Skolpsykolog

Skolpsykologen ger råd och stöd till personalen på skolan. Skolpsykologen kan även ge råd och vägledning till elever och föräldrar.

Behöver du komma i kontakt med elevhälsan så kontaktar du din skola.

Här kan du klicka dig fram till kontaktuppgifter till din skola.

Uppdaterad den