Elevhälsa

Främjande och förebyggande arbete

Elevhälsans arbete handlar mycket om att främja hälsa och förebygga ohälsa. En god hälsa är viktig för att nå goda resultat i skolan. Exempel på förebyggande arbete är vårt arbete mot droger, tobak och alkohol. Elevhälsan är också delaktig i skolornas arbete mot kränkande behandling.

Drogförebyggande arbete

Inom grundskolan arbetar vi långsiktigt och strukturerat med drogförebyggande åtgärder. Rektorer, pedagoger och elevhälsans personal skapar egna aktiviteter utifrån de specifika behoven på varje skola.

En gång per läsår bjuder vi in vårdnadshavare till ett stormöte tillsammans med polis, socialtjänst och första linjen för att berätta hur vi arbetar.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Karlstad bedriver ett aktivt arbete för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att personal inom förskola och skola ska ha kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck så att de kan uppmärksamma och hjälpa barn och elever som lever under förhållanden som inte är förenliga med mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning.

Läs mer om arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Uppdaterad den