Elevhälsa

Policy om dofter

Parfymerade produkter och andra irriterande dofter kan orsaka besvär på olika sätt hos människor med astma, allergi eller annan överkänslighet.

En del får luftvägsbesvär av dofterna de andas in. Personer med astma har känsligare slemhinnor och starka dofter kan utlösa ett astmaanfall.

För att visa hänsyn och för att skolan ska vara tillgänglig för alla är det viktigt att inte använda parfym eller andra starkt doftande hygienprodukter. Det gäller också i samband med idrottsundervisningen i omklädningsrum på skolan/idrottshallar.

Har du som elev eller vårdnadshavare frågor om arbetsmiljön på din skola så vänder du dig till rektor eller skolsköterska på din skola.

Uppdaterad den