Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring. Det innebär att barn och elever i kommunens förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade dygnet runt. Barn och elever som deltar i Kulturskolan och öppna förskolan är försäkrade under tiden de deltar i verksamheten.

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Försäkringsbesked

I nedanstående försäkringsbesked finns mer detaljerad information om olycksfallsförsäkringen och vilka som omfattas.

Försäkringsbesked olycksfallsförsäkring 2023.pdf

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som vårdnadshavare själv detta direkt till Protector försäkring. Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton. 

Till skadeanmälan på protectorforsakring.se 

Försäkringsnummer Protector försäkring: 2695732-1.2

Kontakt

Vid frågor om försäkringen, kontakta Protector försäkring.
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Uppdaterad den