Försäkringar

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Karlstads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring som gäller från och med 2022-01-01. Det innebär att barn och elever i kommunens förskola, annan pedagogisk verksamhet, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola är försäkrade dygnet runt.

Barn och elever som deltar i Kulturskolan och öppna förskolan är försäkrade under tiden de deltar i verksamheten. 

Försäkringen gäller även under fritid och lov.

Om ditt barn läser på annan ort omfattas det inte av försäkringen.

Om ditt barn blir skadat

Om ditt barn skadas anmäler du som vårdnadshavare själv detta direkt till försäkringsbolaget. Den skadade personen ska uppsöka läkare eller tandläkare för att få vård och för att dokumentera skadan. Kom ihåg att spara kvitton. 

Skadeanmälan från och med 2022-01-01

Anmälan av skador som inträffat från och med 2022-01-01 görs till Protector försäkring via www.protectorforsakring.se.

Gå direkt till skadeanmälan på protectorforsakring.se 

Försäkringsnummer Protector försäkring: 2695732-1.2

Försäkringsbrev 2022

Kontakt

Vid frågor om försäkringen, kontakta Protector försäkring.
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Skadeanmälan för skador fram till och med 2021-12-31

Anmälan av skador som inträffat till och med 2021-12-31 görs till kommunens tidigare försäkringsgivare Länsförsäkringar Värmland

Försäkringsnummer Länsförsäkringar Värmland: 437635

Kontakt

Vid skadeanmälan och frågor om försäkringen, kontakta Länsförsäkringar Värmland.

Telefon: 054-775 15 00
E-post: personskada@LFvarmland.se
Postadress: Länsförsäkringar Värmland, Box 367, 651 09 Karlstad

Uppdaterad den