Grundskola

Förskoleklass

När ditt barn fyller sex år inträder skolplikten som normalt börjar fullgöras i förskoleklassen.

I förskoleklassen får ditt barn möjlighet till utveckling och lärande. Varje förskoleklass leds av en förskollärare som har det pedagogiska ansvaret. Förskoleklassen är helt avgiftsfri.

Ditt barn erbjuds alltid en förskoleklass i en kommunal skola i närheten av där ni bor. Tänk på att Karlstads kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.

Kontakta rektor om du vill diskutera att din 6-åring skrivs in i grundskolan årskurs 1 eller om du vill diskutera att din 6-åring bör gå kvar ett år till i förskolan.

Anmälan

Blankett för att ansöka om plats för sexåringen i förskoleklass eller grundskola

Blanketten skickar du till skolan där du vill att ditt barn ska gå.

Här hittar du alla grundskolor i Karlstad

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den