Grundskola

Förskoleklass

Från det år som ditt barn fyller sex år får du ett erbjudande om förskoleklass. Förskoleklassen ger ditt barn en mjuk övergång mellan förskola och grundskola.

Förskoleklassen är en frivillig skolform där ditt barn får möjlighet till utveckling och lärande. Varje förskoleklass leds av en förskollärare som har det pedagogiska ansvaret.

Under minst 15 timmar i veckan får ditt barn möjlighet till utveckling och lärande. Förskoleklassen är helt avgiftsfri.

Ditt barn erbjuds alltid en förskoleklass i en kommunal skola i närheten av där ni bor. Tänk på att Karlstads kommun inte ansvarar för kostnader för skolskjuts om du väljer en annan skola än den som ditt barn tillhör enligt närhetsprincipen.

Andra alternativ

Du kan även välja att din sexåring ska gå kvar i förskola/familjedaghem. Du betalar då avgift, med avdrag för allmän förskola.

Du kan också välja att ditt barn skrivs in i grundskolan som sexåring. Barnet börjar då direkt i årskurs 1. Beslut om detta fattas av rektor.

Anmälan

Blankett för att ansöka om plats för sexåringen i förskoleklass eller grundskola

Blanketten skickar du till skolan där du vill att ditt barn ska gå.

Här hittar du alla kommunala grundskolor

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den