Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Förskoleklass

Höstterminen när ditt barn fyller sex år inträder skolplikten och då ska ditt barn börja i förskoleklass. 

Förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan för bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts. Förskoleklassen ger barnen en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära.

Alla barn som ska börja förskoleklass i Karlstad bjuds in till att önska skola i samband med skolvalet i februari.

Läs mer om skolvalet

Ditt barn har en garantiskola

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en kommunal skola där de barn som är folkbokförda i området är garanterad en plats. Du kan välja antingen ditt barns garantiskola eller önska en annan skola.

Om du önskar en annan skola och det finns fler sökande än det finns platser, används kommunens urvalsgrunder för att besluta om vilka barn som får plats.

Läs mer om urvalsgrunder och att välja skola.

Vill du välja en av friskolorna (Backa friskola, Thorén Framtid, Stellatus friskola, Nordic International School eller Internationella Engelska skolan) i skolvalet till förskoleklass måste du först ställa dig i deras kö. Sedan gör du ansökan i e-tjänsten på samma sätt som till en kommunal skola.

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin garantiskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Om ditt barn går i fritidshem finns ingen rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet. 

Kriterier för skolskjuts

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och/eller efter skolan från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år. Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass alternativt skola kan du söka plats i fritidshem från och med 1 augusti samma år.

Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten.  

Information och regler för fritidshem

Flytta till Karlstad

Om du ska flytta till Karlstad och önskar att ditt barn ska gå i förskoleklass här önskar du plats i e-tjänsten för Ansökan eller byte till grundskola.

Läs mer om att flytta till Karlstad och börja i skola här

Tidigare eller senare skolstart

Om det är lämpligt eller om det finns särskilda skäl kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett. 

Läs mer kring tidigare eller senare skolstart

Uppdaterad den