Förskoleklass, grundskola och fritidshem

Förskoleklass

Höstterminen när ditt barn fyller sex år inträder skolplikten och då ska ditt barn börja i förskoleklass. 

Förskoleklassen omfattas av samma rättigheter och skyldigheter som gäller i grundskolan för bland annat skolval, skolplikt och skolskjuts. Förskoleklassen ger barnen en mjuk övergång mellan förskola och grundskola och ska inspirera till nyfikenhet, upptäckarglädje och lust till att lära.

Skolval till förskoleklass

Alla barn som ska börja förskoleklass i Karlstad bjuds in till att önska skola i samband med skolvalet i februari.

Läs mer om skolvalet

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin garantiskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts. Tänk på att om du väljer en annan skola än ditt barns garantiskola kan rätten till skolskjuts upphöra.

Om ditt barn går i fritidshem finns ingen rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet. 

Kriterier för skolskjuts

Fritidshem

Ditt barn kan gå på fritidshem före och/eller efter skolan från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år. Om ditt barn går i kommunal förskola och ska börja i förskoleklass alternativt skola kan det få plats i fritidshem från och med  första måndagen i augusti samma år. Barn från fristående förskolor kan få plats från 1 augusti.

Du ansöker om fritidshemsplats i e-tjänsten.  

Information och regler för fritidshem

Flytta till Karlstad

Om du ska flytta till Karlstad och önskar att ditt barn ska gå i förskoleklass här önskar du plats i e-tjänsten för Ansökan eller byte till grundskola.

Läs mer om att flytta till Karlstad och börja i skola här

Tidigare eller senare skolstart

Under vissa förutsättningar kan ett barn få börja i förskoleklass ett år tidigare eller ett år senare. Det finns även möjlighet att hoppa över förskoleklassen och börja direkt i årskurs ett

Läs mer kring tidigare eller senare skolstart

Uppdaterad den