Grundskola

Förskoleklass

Höstterminen när ditt barn fyller sex år inträder skolplikten och då börjar barnet i förskoleklass. 

Förskoleklass är en egen skolform som ska stimulera ditt barns utveckling och lärande och förbereda för fortsatt utbildning. Förskoleklass följer grundskolans skolår och är avgiftsfri.

Kontakta rektor om du vill diskutera att din 6-åring skrivs in i grundskolan årskurs 1 eller att din 6-åring bör gå kvar ett år till i förskolan. 

Upptagningsområden

Kommunen är indelad i olika geografiska upptagningsområden. Till varje område hör en anvisad skolenhet där de barn som är folkbokförda inom upptagningsområdet är garanterad en plats. Mindre skolor består ofta av endast en skolenhet medan större skolor kan bestå av flera skolenheter som leds av varsin rektor.  

Vart barnet gått i förskolan påverkar inte vilken skolenhet barnet anvisas till.  

Så här gör du ditt skolval

början av året när ditt barn fyller sex år får du hem ett brev med information om vilken skolenhet ditt barn är anvisad till samt en valblankett. Du väljer genom att fylla i blanketten och lämna eller skicka den till skola där du önskar att ditt barn ska få gå.

Du som vårdnadshavare har rätt att välja antingen den anvisade skolenheten eller önska en annan skola för ditt barn.  

Du har möjlighet att lämna in en valblankett till flera skolor i kommunen.  

Sista dag för skolval inför läsåret 2020/2021 var 17 februari 2020 

Vår målsättning är att alla barn ska få gå på den skola som vårdnadshavare önskar. Om du önskar en annan skolenhet än den anvisade och det inte finns plats där, får barnet behålla platsen på sin anvisningsskola. 

Fristående skolor har egna ansökningsrutiner. 

Här hittar du alla grundskolor i Karlstad 

Urvalskriterier

Om en skolenhet har fler sökande än det finns platser på enheten används kommunens urvalskriterier för att besluta om vilka barn som får plats. 

Skolskjuts

Elever i förskoleklass som går på sin anvisade skolenhet har rätt till kostnadsfri skolskjuts om de uppfyller kriterierna för skolskjuts.

Tänk på att om du väljer en annan skolenhet än ditt barns anvisade enhet kan rätten till skolskjuts upphöra.

Om ditt barn går i fritidshem finns ingen rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet. 

Kriterier för skolskjuts

Fritidshem

Ditt barn har rätt till fritidshem före och efter förskoleklass. Du ansöker om fritidshemsplats på samma blankett som du väljer skola. 

Information och regler för fritidshem

Valblankett

Valblankett för förskoleklass skickas hem i mitten på januari och finns även att hämta på webben under skolvalsperioden. 

Om du kommer att flytta till Karlstads kommun och ditt barn ska börja skola här ska du skicka in blanketten Ansökan eller byte till kommunal grundskola i Karlstads kommun.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den