Framtidsval

Vilket yrke drömmer ditt barn om?

Tre utklädda förskolebarn kollar ut genom fönstret

Studie- och yrkesvägledningsprocessen startar redan i förskoleåldern och är en del av det livslånga lärandet. Forskning visar på att barn väljer bort yrken på grund av kön redan i sexårsåldern, vilket påverkar både individ och samhälle negativt. Den svenska arbetsmarknaden är könssegregerad inom flera branscher och arbetslivet står inför stora utmaningar att rekrytera rätt kompetens till många tjänster.

Att göra väl underbyggda studie- och yrkesval är en vinst för både individ och samhälle. Du som vårdnadshavare är ett viktigt stöd för ditt barn i dessa frågor. Ta tillvara på ditt barns drömmar och utforska olika alternativ tillsammansVi väljer de alternativ som är synliga för oss, ju mer ditt barn får se och upptäcka olika yrken desto fler blir valmöjligheterna. Har barnet därtill fått sätta ord på sina egna drömmar, förmågor och drivkrafter underlättar det olika valsituationer. 

Inför ansökan till gymnasieskolan är det viktigt att du som vårdnadshavare har kunskap och fakta om gymnasievaletvad de olika programmen innebär och att du finns som stöd för att samtala och lyssna till ditt barns olika alternativ.  

Tänk på att det är barnet och hens drömmar om framtiden som är centrala. Vilka drivkrafter och färdigheter ser du hos ditt barn? Inom vilka gymnasieprogram och yrken ser ni att dessa skulle kunna passa in? 

Tips till dig som vårdnadshavare inför gymnasievalet

Lyssna på Föräldrapodden som drivs av Worldskills SwedenPodden handlar om gymnasievalet och erbjuder tips och råd kring hur föräldrar kan prata med sin tonåring om gymnasievalet. Podden ska även ge inspiration till föräldrar i hur man kan stötta sitt barn kring framtid och gymnasieval. 

Podden innehåller intervjuer med tonårsföräldrar, psykologer, författare, studie- och yrkesvägledare, lärare och andra som har en anknytning till frågan om gymnasievalet antingen personligt eller professionellt. 

 

 

Uppdaterad den