Framtidsval

Framtidsval i grundskolan

Framtidsval är samlingsnamnet för alla de aktiviteter och det arbete som genomförs från förskola till årskurs 9 som innefattar studie- och yrkesvägledning i både vid och snäv bemärkelse - med syfte att öka barn och elevers valkompetens.

Barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun har tagit fram en modell för Framtidsval, som består av fyra delar och visualiserar arbetet med skolans uppdrag vad gäller studie- och yrkesvägledning och samverkan mellan skola och arbetsliv. 

 

Läs mer om hur vi arbetar med framtidsval i grundskolan i vår huvudmannaplan. Du hittar den länkad till höger i menyn.

Uppdaterad den