Framtidsval

Studie- och yrkesvägledning

Studie och yrkesvägledning

Vet du redan nu vad du vill jobba med, men behöver vägledning för att komma dit? Funderar du på vad du ska studera på gymnasiet och väger mellan olika alternativ? Frågorna kan vara många och studie- och yrkesvägledaren på din skola är ett stöd för dig som står inför olika val. 

När du har samtal med studie- och yrkesvägledaren på din skola fokuserar ni på dig och dina egenskaper, intressen och värderingar. Ni diskuterar olika valalternativ och vad det kan innebära. Du får verktyg för att sätta upp mål och fatta beslut som känns bra för dig i ditt studie- och yrkesval.

Vägledningssamtal kan beskrivas i tre steg: 

  1. Vad vill jag?

  2. Vad finns det för alternativ? 

  3. Hur kommer jag dit? 

Kontaktuppgifter till studie- och yrkesvägledare på Karlstads kommuns grundskolor

Uppdaterad den