Fritidshem

Välkommen till fritidshemmet!

Fritidshem är en plats för yngre skolbarn att vara på före och efter skoltid medan du arbetar eller studerar. På fritidshemmet finns alltid någonting att göra. Vi har fullt av olika aktiviteter och saker som ditt barn kan lära och utvecklas av.

Ditt barn kan gå på fritidshem från förskoleklass till och med 31 juli året det fyller 13 år.

Alla fritidshem ligger i direkt anknytning till skolan. Under "Våra fritidshem" kan du se vilka av våra skolor som har fritidshem. Informationen gäller även dig som har plats i pedagogisk omsorg (familjefritidshem).

Du kan ansöka om fritids tidigast 6 månader innan placeringsstart.

Öppettider

Fritidshemmen har normalt öppet vardagar mellan 06.30–18.30. Möjlighet till omsorg på andra tider finns på Tallåsens förskola på Våxnäs som tar emot barn från hela kommunen.

Under fyra dagar per år har verksamheten tid för gemensam fortbildning/planering. Du får meddelande om detta från skolan i god tid. Skolan erbjuder alternativ omsorg under dessa dagar.

Lär mer om reducerat öppethållande i fritidshemmen

Försäkring

Ditt barn är olycksfallsförsäkrat dygnet runt.

Läs mer om försäkring

Semester och lediga dagar

När du har semester är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Om du är ledig eller har semester under perioden september till maj kan ditt barn vara på fritidshemmet under enstaka dagar.

Arbetssökande eller sjukskriven

Om du är arbetslös och aktivt arbetssökande har ditt barn rätt till 10 timmar i veckan. Om du deltar i någon åtgärd genom arbetsförmedlingen har du rätt till fritidshem den tid du behöver.

Om du är sjukskriven eller har sjukersättning bestäms barnets närvarotid i samråd mellan dig och personalen på skolan.

Permittering

Heltidspermittering

Om du har heltidspermitterats jämställs det i reglerna med att du är arbetssökande. Ditt barn har då rätt till plats 10 timmar per vecka. Närvarotidens förläggning beslutas av rektor.   

Korttidspermittering

Om du har korttidspermitterats har barnet rätt att vara på fritids den tid som behövs utifrån hur du arbetar. 

Kontakta ditt fritidshem

Har du frågor och funderingar om fritids är du välkommen att kontakta din skola. Telefonnummer hittar du på din skolas hemsida.

Uppdaterad den