Färjestadsskolan

Färjestadsskolans skolgård

Nya Färjestadsskolan är en skola med ca 550 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns fritidshem för yngre och äldre elever. Skolan ligger i ett område med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till skogen.

Uppdaterad den