Färjestadsskolan

Färjestadsskolans skolgård

Färjestadsskolan är en skola med ca 480 elever från förskoleklass till årskurs 6. På skolan finns fritidshem för yngre och äldre elever. Åk 4-6 har sin undervisning förlagd till Skogsbackeskolan under tiden man bygger nya Färjestadsskolan. Skolan ligger i ett område med goda möjligheter till uteaktiviteter och närhet till skogen.

Uppdaterad den