Färjestadsskolan

Elev- och föräldrainflytande

På Färjestadsskolan får du som elev inflytande över din utbildning genom olika sätt att vara med och påverka. Som förälder har du stort inflytande i ditt barns utveckling och skolan värderar ditt deltagande högt. Både som stöd i hemmet och som en del i de föräldraråd som hålls på skolan.

Klassråd

En gång i veckan eller varannan vecka har ni elever klassråd tillsammans med era mentorer. Då tar ni elever upp frågor som berör er och er skolvardag. I klassen diskuterar ni frågor som är aktuella för er och som elevrådsrepresentanterna tar med sig till elevrådet.

Elevråd

Representanter från klassen tar sedan frågor med till elevrådet som träffas två till tre gånger per termin.

I undervisningen

I klassen kan du som elev vara med och påverka den pedagogiska planeringen och vilka arbetssätt klassen ska ha när ni jobbar mot målen. Du är också med och påverkar innehållet i din individuella utvecklingsplan (IUP) och vilket arbetssätt som gör att du utvecklas på bästa sätt.

Utvecklingssamtal

Minst en gång per termin träffas du, din lärare och dina vårdnadshavare i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om din kunskapsutveckling och sociala utveckling. Informationen från utvecklingssamtalet grundar sig på en utvärdering av din utveckling i förhållande till läroplanen som du hittar via denna länk, Lgr 11. På utvecklingssamtalet skapar ni tillsammans en IUP.

Föräldramöten

Hålls varje höstterminsstart. Under detta möte informerar rektor och övrig personal om nyheter på skolan. Det är också ett tillfälle att få träffa all den personal som kommer arbeta med och kring eleven. Vid detta tillfälle samlas alla föräldrar i varje klass och får då träffa den personal som har ansvar för klassen. 

Uppdaterad den