Färjestadsskolan

Föräldrainformation

Du som vårdnadshavare är en viktig resurs för ditt barns skolgång och kunskapsutveckling och vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Tveka aldrig att som förälder ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Kommunikation mellan skolan och hemmet

Du som vårdnadshavare får information från skolan genom verktyget Haldor Education.

I Haldor kan du följa och vara delaktig i ditt barns lärande och utveckling, ta del av nyheter från skolan och kommunicera med mentor eller ansvarig pedagog.Du når Haldor via vh.haldor.se eller genom att ladda ner appen "Haldor förälder".

Till verktyget Haldor Education på haldor.se 

Mer information om Haldor finner du på vår webbplats

Uppdaterad den