Färjestadsskolan

Föräldrainformation

Du som vårdnadshavare är en viktig resurs för ditt barns skolgång och kunskapsutveckling och vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Tveka aldrig att som förälder ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Information till vårdnadshavare

Nu får du som vårdnadshavare på Färjestadsskolan information från skolan via Haldor.

 

Klassajter


Klass 4A

Klass 4B

Klass 4C

Klass 5A

Klass 5B

Klass 5C

Klass 6A

Klass 6B

Klass 6CUppdaterad den