Färjestadsskolan

Föräldrainformation

Som vårdnadshavare är du en viktig resurs för ditt barns skolgång och kunskapsutveckling.

Delaktighet

Vi är angelägna om din delaktighet i skolan. Vi håller dig därför informerad om ditt barns skolgång och skolans verksamhet. Tveka aldrig att som förälder själv ta kontakt med skolan om det är något du undrar över eller vill påverka.

Kommunikation 

Vad som sker i ditt barns klass kan du läsa om på sajterna. Gemensamma saker som händer på skolan, får du information om här på hemsidan eller via brev från skolan.  

Läs mer om vår verksamhet på våra sajter


Förskoleklass-årskurs 3

LÖNNEN förskoleklass och fritids

LINDEN förskoleklass och fritids

EKEN klass 1C, 2C och fritids

ASPEN klass 1A, 1B och fritids

KLASS 2A

KLASS 2B

KLASS 3A

KLASS 3B

KLASS 3C

KASTANJENS fritids

BJÖRKENS fritids

 

Årskurs 4 - 6

Klass 4A

Klass 4B

Klass 4C

Klass 5A

Klass 5B

Klass 5C

Klass 6A

Klass 6B

Klass 6CUppdaterad den