Färjestadsskolan

Likabehandlingsplan

På Färjestadsskolan ska du och alla andra elever känna er trygga och lika mycket värda. Alla ska känna sig välkomna till skolan, ingen ska utsättas för kränkningar.

Vi ser varandras olikheter som en styrka och tillgång. Umgänget mellan oss ska kännetecknas av en vänlig och generös stämning, där vi visar respekt och tar hänsyn till varandra. Du och alla andra elever ska lämna skolan som trygga, demokratiska och ansvarskännande individer.

Värdegrundsarbetet är ett kunskapsområde som genomsyrar hela vår verksamhet. I våra likabehandlingsplaner som inom kort kommer att ligga här kan du läsa mer om detta arbete.

Likabehandlingsplan Färjestadsskolan 2020-2021

 

Uppdaterad den