Färjestadsskolan

Om oss

Vi är en skola för alla!

Här får du som elev möjlighet att utvecklas efter dina egna förutsättningar. 
Vi jobbar aktivt med att du ska känna dig trygg, trivas och ha arbetsro. Vi arbetar också för att alla ska lära sig respektera andra människors egenvärde och ta avstånd från förtryck och kränkande behandling.

På Färjestadsskolan vill vi att du och alla andra elever ska vara nyfikna och få lust att lära. Alla ska nå upp till de kunskapskrav som finns i alla ämnen eller långt där utöver. Behöver du stöd så ska du få det. Vi tror att vi lär för livet. Alla på skolan, både elever och personal, är delaktiga i ett livslångt lärande.

Uppdaterad den