Kontakta Färjestadsskolan

Elevhälsa åk F-3

Elevhälsans arbete

Elevhälsoteamet på Färjestadsskolan arbetar främjande samt förebygger och uppmärksammar behov i syfte att möjliggöra för alla elever att nå utbildningens mål.

Nedanstående proffessioner samarbetar med vårdnadshavare och övrig personal för att tidigt upptäcka tecken på ohälsa eller behov av särskilt stöd.

Skolsköterskan för årskurs F-3 finns på skolan dagligen mellan klockan 08:00 och 14:00.

Uppdaterad den