Färjestadsskolan

Kvalitetsarbete

Genom att jobba med ett systematiskt kvalitetsarbete arbetar vi för att utveckla och förbättra alla delar i vår verksamhet. Vi analyserar våra resultat, utvärderar och formulerar nya mål och utmaningar.

Uppdaterad den