Skolområde väst

Välkommen till Fredricelundsskolan!

Fredricelundsskolan

  

När du kommer till oss möts du av glädje och god stämning! 
Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 220 elever. Vår skola ligger på Våxnäs cirka fyra kilometer nordväst om Karlstads centrum i ett naturfint område med park och skog i närheten.

Fritidshemmen är organiserad i tre gårdar, Elofsgården, Stenhagen och Hagalund. Namnen på gårdarna har sitt ursprung i gammal landsbygdsbebyggelse med tillhörande gårdar. På 1960-talet började man bebygga Våxnäs som innan det mest bestod av åkrar och betesmarker.

På Fredricelundsskolan tycker vi att mångfald är viktigt och berikande. Vår övertygelse är att mötet mellan olika kulturer skapar en större dynamik i lärandet och ger en annan  syn på omvärlden. Skolan har en hög måluppfyllelse och vi strävar efter att alla lärare ska ha formell behörighet i alla ämnen de undervisar i.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den