Välkommen till Fredricelundsskolan!

Fredricelundsskolan sett utifrån
Fredricelundsskolan

När du kommer till oss möts du av glädje och god stämning! 
Fredricelundsskolan är en skola med elever från förskoleklass till årskurs 6 med cirka 280 elever. Vår skola ligger på Våxnäs cirka fyra kilometer nordväst om Karlstads centrum i ett naturfint område med park och skog i närheten.

Fritidshemmen är organiserad i tre "gårdar", Elofsgården, Stenhagen och Hagalund. Namnen på gårdarna har sitt ursprung i gammal landsbygdsbebyggelse med tillhörande gårdar. På 1960-talet började man bebygga Våxnäs som innan det mest bestod av åkrar och betesmarker.

På Fredricelundsskolan tycker vi att mångfald är viktigt och berikande. Vår övertygelse är att mötet mellan olika kulturer skapar en dynamik i lärandet och ger en annan  syn på omvärlden. Skolan har en hög måluppfyllelse och vi strävar efter att alla lärare ska ha formell behörighet i alla ämnen de undervisar i.    

Uppdaterad den