Fredricelundsskolan

Elev- och föräldrainflytande

Elevpåverkan

Vi genomför regelbundet elevråd, klassråd och matråd tillsammans med eleverna på skolan. 

KBU

En kund och brukarundersökning genomförs årligen för kommunens alla grundskolor och förskolor.

Resultatet från KBU ligger som grund till det resultat som visas i tjänsten Jämförservice här på karlstad.se. Under jämförservice kan man bland annat jämföra olika skolor med varandra.

Uppdaterad den