Fredricelundsskolan

Föräldrainformation

Utvecklingssamtal

En gång varje termin välkomnas elev och vårdnadshavare till skolan för att träffa läraren i ett utvecklingssamtal. Samtalet handlar om hur eleven har det, hur det går i de olika ämnena och hur eleven kan komma vidare mot målen i skolans styrdokument.

Dexter

Uppdaterad den