Fredricelundsskolan

Likabehandlingsplan

Fredricelundsskolan upprättar årligen en plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

För att främja trygghet, samspel och rörelseaktivitet under raster har vi satsat på Trivselprogrammet som är ett strukturerat sätt att jobba med rastaktiviteter. Syftet är att främja tryggheten hos eleverna och motverka kränkande behandling. Idén går ut på att rasterna har ett specifikt innehåll och att eleverna informeras innan rasten om vad som kommer att ske.

Läs hela planen här

Uppdaterad den