Fredricelundsskolan

Om oss

Fredricelundsskolan ligger på Våxnäs, en bit från Våxnäs centrum i ett fint naturområde med park, Himlabacken och skogen i direkt anslutning.

Vi bedriver nu vår verksamhet i fräscha paviljonger medan vi väntar på att vår nya skola, som är under byggnation, ska vara klar för inflyttning under våren 2022.

Grundskola

Fredricelundsskolan har elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Klasserna är organiserade i åldershomogena grupper. Vårt mål är ökad måluppfyllelse med fokus på främjande och förebyggande arbete genom tillgänglig lärmiljö och språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt.

På lågstadiet har vi tvålärarsystem för att ytterligare förstärka elevernas möjlighet till utveckling och lärande. Hos oss finns en utbyggd elevhälsa med 100 % specialpedagog, skolsköterska och kurator, två speciallärare och god tillgång till skolpsykolog vilket starkt bidrar till elevers måluppfyllelse. Fysisk aktivitet och rörelsepass är viktigt i våra verksamheter.

Fritidshem

Elofsgården och Stenhagens fritidsavdelningar har verksamhet för förskoleklass – årskurs 2 och Hagalund för eleverna i årskurs 3 - 6.

Uppdaterad den