Fredricelundsskolan

Kvalitetsarbete

Syftet med vårt kvalitetsarbete är främst att det ska vara ett redskap för pedagogerna och skolans utveckling för att uppnå ännu bättre måluppfyllelse med målen i läroplanen.

I de olika verksamheterna på Fredricelundsskolan har vi en gemensam struktur på verksamhetsplaner för planering och utvärdering vilket ligger till grund för kvalitetsredovisningen och kvalitetsutvecklingen. Lärare och pedagoger på vår skola ska kunna utvärdera sin verksamhet på ett likvärdigt och överskådligt sätt för att få en tydlig bild av dess kvalitet sedd i förhållande till de nationella krav och mål som uttrycks i skolans styrdokument.

Uppdaterad den