Hagaborgsskolan

Om oss

En skola måste erbjuda varje elev en trygg lärmiljö och en tillgänglig undervisning. På vår skola står vi för ett relationellt perspektiv där vi lägger stort fokus på att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla våra elever. 

Vi har stort fokus på att främst arbeta främjande och förebyggande när det gäller elevhälsoarbetet. Vi arbetar efter hypotesen: om du mår bra, lär du bra och du mår du bättre. Vi vill att skolans vuxna och elever ska ha förutsättningar att skapa tillitsfulla relationer då vi är övertygande om att goda relationer är grunden för att våra elever ska lyckas i skolan. Det är därför viktigt för oss att lyssna in våra elever. Vi har inställningen att alla elever gör rätt om de kan och att det är viktigt för oss att det går bra för våra elever. Vi sammanfattar detta i Tillsammans når vi längre. 

Skriva sig till lärande – språkutveckling i alla ämnen

Skriva sig till lärande (STL) är en modell för effektivt lärande för både elever och lärare som syftar till att låta den digitala tekniken fungera som hävstång för viktiga lärandefaktorer.

STL-modellen har utvecklats och beprövats i Sollentuna kommun under fem års tid och har visats sig leda till dokumenterat förbättrade elevresultat. En forskningsstudie genomförd av Annika Agélii Genlott och Åke Grönlund, Örebro Universitet, visar i korthet att modellen leder till ökad likvärdighet mellan könen samt att pojkarnas prestationer vad gäller läs- och skrivutvecklingen ökar markant. Dessutom blir spridningen mellan elever lägre, då de lägst presterande eleverna når bättre resultat.

Den pedagogiska modellen för STL bygger på en undervisning som är väl förankrad i kunskapskraven i Lgr 11. Modellen bygger på ett språkutvecklande arbetssätt där kontinuerlig social interaktion och samarbete mellan elever och lärare understödjs av digital teknik och digitala arenor. Denna kombination av pedagogik och teknik möjliggör för samtliga elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att via teknikens kompensatoriska möjligheter fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater. Eleverna återkopplar formativt på sina klasskamraters texter, vilka slutligen publiceras digitalt på gemensamma klassajter.

 

Om du vill veta mer om vår skola är du varmt välkommen att höra av dig till
Rektor Madeleine Norèn madeleine.noren@karlstad.se

Uppdaterad den