Herrhagsskolan

Elev- och föräldrainflytande

 

 

Våra elever har inflytande över sin utbildning.

Vi informerar dem i frågor som rör dem och underlättar så att de kan ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla sin utbildning. Det är då man lär sig bäst. Vi vill också ha nära kontakt och samverkan med våra föräldrar. Hela skolan vinner på att elever och vuxna drar åt samma håll. Vi arbetar på många sätt med elevinflytande och att ha med föräldrarna i en god dialog.

Öppen dialog mellan rektor, elever och föräldrar

Rektor tar regelbundet emot telefon och e-post från elever och föräldrar där goda möjligheter till inflytande och dialog ges. Rektor besöker regelbundet klasser som önskar komma i kontakt för information och dialog. Även särskilda möten med föräldrar arrangeras för att dialog och inflytande ska kunna utövas. Det kan gälla personalbyten, förändringar i klassorganisationer, skolgårdsfrågor osv.

Uppdaterad den